Grădinița nr.85 dezvoltă parteneriate:

– cu familia copilului care participă la dezvoltarea, creşterea şi educaţia copiilor și asigură continuitatea demersului educațional, promovat de către instituție;

– diverse instituţii și organizații de profil şi din alte domenii de nivel local, național și internațional în vederea realizării misiunii și atribuțiilor sale statutare.