Misiunea instituţiei de educaţie timpurie nr. 85 constă în:

  1. Asigurarea unei educaţii timpurii de calitate pentru toţi copiii cu vârsta până la 7 ani prin satisfacerea nevoilor educaţionale ale acestora, dezvoltarea multilaterală a copiilor şi pregătirea lor pentru integrarea şcolară şi socială;
  2. Asigurarea respectării legislaţiei şi a actelor normative în vigoare referitoare la educaţia timpurie;
  3. Implementarea politicilor educaţionale ale statului în domeniul educaţiei timpurii;
  4. Asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţie timpurie de calitate;
  5. Asigurarea îngrijirii şi dezvoltării timpurii a copiilor la nivelul standardelor educaţionale de stat;
  6. Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor;
  7. Stabilirea parteneriatelor socio-educaţionale cu familia, organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului, alte instituţii de educaţie timpurie şi învăţământ general, instituţii de cercetare, societatea civilă, mediul de afaceri, mass-media, precum şi cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale în vederea realizării misiunii şi atribuţiilor sale statutare.