Grădinița noastră creează un mediu inovativ, aplicând metode educative adecvate.

Asigurăm dezvoltarea psihică și fizică a copiilor, formarea trăsăturilor personalității, a gândirii libere.

Sloganul după care ne ghidam este: ,,EDUCAȚIE PENTRU TOȚI, EDUCAȚIE PENTRU FIECARE”– demersurile educative întreprinse fiind adecvate potențialului fiecarui copil.

Ajutăm copilul preșcolar:

– Să se exprime și să comunice în cadrul unui grup;

– Să manifeste interes și curiozitate pentru lucruri noi;

– Să lucreze independent și să fie capabil să investigheze mediul înconjurător;

– Să exprime independent opinii și stări sufletești și să le poată motiva.

Aici copilul preșcolar găsește:

– Un cadru educațional cu norme și reguli adaptabile nevoilor sale;

– Activitate bine structurată, proiectată și organizată;

– Microgrupuri în care copilul își va regla comportamentul și comunicarea;

– Condiții optime de dezvoltare psiho-somatică, cadru sigur de ocrotire și protecție.